شرکت حسابداری همیار محاسب پارسه مشهد

شرکت خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری ، مشاوره مالی و مالیاتی رایگان در مشهد

بلاگ | شرکت حسابداری همیار محاسب پارسه مشهد | شرکت حسابداری مشهد

بلاگ

یادآوری :مودیانی که تا تاریخ 1403/5/10 برای آنها فرم تبصره ماده 100 بارگذاری نشود، مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند.

یادآوری :مودیانی که تا تاریخ 1403/5/10 برای آنها فرم تبصره ماده 100 بارگذاری نشود، مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند.

فهرست خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی معاف از مالیات

فهرست خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی معاف از مالیات سازمان امور مالیاتی کشور فهرست خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده را اعلام کرد. پندار سیستم براساس بندهایی از فهرست مذکور، ارائه خدمات آموزشی در قالب طرح‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های مطالعاتی علمی در سطح ملی و بین‌المللی توسط اشخاص حقوقی…