شرکت حسابداری همیار محاسب پارسه مشهد

شرکت خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری ، مشاوره مالی و مالیاتی رایگان در مشهد

ماه: ژوئن 2021

برای تحویل حسابداری یه شرکت چه چیزایی رو باید از حسابدار بخوایم ؟

۱- آخرین وضعیت مالیاتی شرکت به همراه اظهارنامه های مربوطه ۲- آخرین مفاصا حساب مالیات عملکرد، ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی ۳- آخرین لیست بیمه و مهلت پرداخت ۴- لیست چکهای مشتریان از قبیل نزد صندوق، در جریان وصول و برگشتی ۵- اصل چکهای مشتریان نزد صندوق ۶- دسته چکهای مربوط شرکت ۷- لیست…