شرکت حسابداری همیار محاسب پارسه مشهد

شرکت خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری ، مشاوره مالی و مالیاتی رایگان در مشهد

ماه: آوریل 2024

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تمدید شد

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تمدید شد مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان ۱۴۰۲ تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت تمدید شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای اعلام کرد: چنانچه مودیان مالیاتی اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ را تا دوازدهم اردیبهشت ماه سال…