شرکت حسابداری همیار محاسب پارسه مشهد

شرکت خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری ، مشاوره مالی و مالیاتی رایگان در مشهد

شرکت حسابداری همیار محاسب پارسه مشهد | صفحه 34 از 34 | شرکت خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری ، مشاوره مالی و مالیاتی رایگان در مشهد

برای تحویل حسابداری یه شرکت چه چیزایی رو باید از حسابدار بخوایم ؟

۱- آخرین وضعیت مالیاتی شرکت به همراه اظهارنامه های مربوطه ۲- آخرین مفاصا حساب مالیات عملکرد، ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی ۳- آخرین لیست بیمه و مهلت پرداخت ۴- لیست چکهای مشتریان از قبیل نزد صندوق، در جریان وصول و برگشتی ۵- اصل چکهای مشتریان نزد صندوق ۶- دسته چکهای مربوط شرکت ۷- لیست…

تنظیم وتحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی چیست؟؟ دفاتر قانونی ،به دفاترکل و روزنامه و مشاغل گفته می شود که برای ثبت رویداد های مالی شرکت ها و موسسه هایی که موظف هستند مالیات پرداخت کنند مورد استفاده قرار می گیرند.تحریر دفاتر قانونی برای ارائه به اداره مالیات تنظیم می شوند. ز سالها پیش تاکنون این موسسه حسابرسی همواره در…