شرکت حسابداری همیار محاسب پارسه مشهد

شرکت خدمات و فعالیت های مالی و حسابداری ، مشاوره مالی و مالیاتی رایگان در مشهد

معرفی شرکت و خدمات ما


مشاوره مالی و مالیاتی رایگان

انجام کلیه خدمات مالی وحسابداری

1- طراحی و استقرار سیستم های مالی شامل حسابداری مالی و صنعتی
2-  اجرای سیستم محاسبه بهای تمام شده به همراه روشهای  مربوطه
3-طراحی و بهینه سازی ساختار مالی شرکت ها و تدوین چارت سازمانی
-روشها و دستورالعملهای مربوطه
– جذب ،آموزش عملی و کاربردی و معرفی حسابداری همراه با دوره کارورزی
4- تهیه و تنظیم بودجه نقدی و بودجه عملیاتی و تطبیق بودجه تدوین شده در  دوره های مورد نظر
5- بروز رسانی حساب ها و اسناد حسابداری-حسابرسی داخلی و رفع مغایرت
6- خدمات تحلیل گری و مشاوره مالیومالیاتی
7- تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی
8-پیگیری امور مالیاتی شرکتها و اشخاص 
– تنظیم و تحریردفاتر قانونی وپیگیری مربوطه و درصورت لزوم دفاع و ارائه لایحه
9- اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی-ارائه طرحهای توجیهی و اخذ وام